Disclaimer


1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
5. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo betrouwbaar en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Alle informatie op deze website kan echter zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
6. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

De Nationale Voetbal Kalender behoudt zich alle rechten voor.

Copyright
Copyright © De Voetbalredactie, Amsterdam.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 34263294.